Tài liệu tham khảo dành cho ứng viên tham gia dự tuyển LĐHĐ năm 2019 22-03-2019

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến ứng viên các tài liệu liên quan đến việc thi tuyển LĐHĐ năm 2019, cụ thể như sau: (chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 590
Tổng số lượt truy cập: 7.029.834