Rà soát thẻ BHYT của sinh viên hệ CQ năm học 2016-2017 06-02-2017

Việc tham gia bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc của pháp luật, đây cũng là một hình thức Nhà trường theo dõi để đánh giá ý thức chấp hành pháp luật nhà nước của sinh viên.

Vừa qua, Nhà trường đã tiến hành thu bảo hiểm y tế của sinh viên các lớp trong 02 đợt, đã có nhiều sinh viên tham gia nộp bảo hiểm theo đúng thời hạn của Nhà trường. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên của một số lớp chưa tiến hành nộp bảo hiểm y tế năm học 2016-2017 theo thời gian quy định của Nhà trường. (Có danh sách kèm theo)

Nhằm rà soát các trường hợp sinh viên đã có thẻ bảo hiểm y tế nhưng vẫn chưa được thống kê chính xác, Nhà trường đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách trên nếu đã có thẻ bảo hiểm y tế (đã mua tại địa phương hoặc tại Nhà trường) mang đến Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên (gặp CV Trang) để đối chiếu trong thời gian từ ngày ra thông báo đến ngày 15/02/2017.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên khi đánh giá, xếp loại điểm rèn luyện trong năm học, Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Ban cán sự các lớp truyền thống quan tâm phổ biến cho toàn thể sinh viên được biết để thực hiện./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 2.379
Tổng số lượt truy cập: 8.249.060