Quyết định buộc sinh viên thôi học do nghỉ học không phép 26-05-2021

Nay buộc thôi học đối với những sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế kể từ học kỳ II năm học 2020 – 2021 (danh sách kèm theo).

Lý do: Nghỉ học không phép quá thời gian quy định.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 414
Tổng số lượt truy cập: 8.891.481