Quyết định ban hành quy định quy đổi điểm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thành các bậc tương đương theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam 16-03-2021

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Quyết định ban hành quy định quy đổi điểm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thành các bậc tương đương theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam. Vui lòng xem toàn văn Quyết định  tại file đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 2.336
Tổng số lượt truy cập: 10.445.815