PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Lãnh đạo đơn vị

1

Thạc sĩ

LÊ THANH

HOÀNG

Trưởng phòng

0914075394

lthoang@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ THANH

HUYỀN

Phó trưởng phòng

0914002323


ntthuyen@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ HOÀI

THU

Phó trưởng phòng

0388614481

nththu@hueuni.edu.vn

Tổ Tổ chức cán bộ

1

Thạc sĩ

TRẦN THỊ THÚY

DUNG

 

0918932345

thuydung@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

ĐẶNG THỊ HỒNG

TUYÊN

 


01675379958

dthtuyen@hueuni.edu.vn

Tổ Hành chính-Văn phòng

1

Thạc sĩ

DƯƠNG THỊ LỆ

QUYÊN

 

0903559336

dtlquyen@hueuni.edu.vn

2

Cử nhân

NGUYỄN THU

TRANG

 

 

 

3

Cử nhân

PHẠM THỊ TUYẾT

NGA

 

 

 

4

Thạc sĩ

TRẦN THỊ DIỄM

CHI

 

 

 

5

Cử nhân

DƯƠNG THỊ CÁT

TƯỜNG

 

 

 

6

Cử nhân

NGUYỄN THỊ TRÀ

MI

 

 

 

7

Cử nhân

TRẦN THỊ THU

HOÀI

 

 

 

8

 

LÊ THỊ TIẾN

HOA

 

 

 

9

 

NGUYỄN THỊ MINH

HIẾU

 

 

 

10

 

NGUYỄN VĂN

TẤN

 

 

 

Tổ Tuyên truyền-Y tế

1

Cử nhân

BÙI VĂN

BÌNH

TTCT

0987782737

bvbinh@hueuni.edu.vn

2

Cử nhân

MAI THỊ PHƯƠNG

NHUNG

 

 

 

3

ĐÀO THỊ

HIỀN

 

 

 

4

TC

NGUYỄN THỊ

HOA

 

 

 

Tổ Bảo vệ

1

 

TRẦN VIẾT

MÙI

TTCT

0979476265

tvmui@hueuni.edu.vn

2

 

LÊ NGUYỄN THANH

BÍNH

 

 

 

3

Cử nhân

NGUYỄN THÀNH

NHÂN

 

 

 

4

Cử nhân

NGUYỄN DUY

TUẤN

 

 

 

Tổ TT-PC-TĐKT

1

Thạc sĩ

LÊ VĂN

LONG

 

0905334384

lvlong.dhnn@hueuni.edu.vn

2

Kỹ sư

NGUYỄN THỊ THANH

 

 

 

3

Cử nhân

HỒ THỊ THU

TRANG

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 4.350
Tổng số lượt truy cập: 10.286.191