PHÒNG KHẢO THÍ – ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Lãnh đạo đơn vị

1

Thạc sĩ

LẠI QUỐC

LỘC

Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng

0985659055

lquocloc@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

LÊ THỊ PHƯƠNG CHI Phó trưởng phòng 0913539142 ltpchi@hueuni.edu.vn

Tổ Khảo Thí

1

Cử nhân

NGUYỄN THỊ THU

LAN

 

0985023935

nttlandhnn@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

TRẦN ĐÌNH

HÒA

  

0905859544

tdinhhoa@hueuni.edu.vn

3

Cử nhân

NGUYỄN THỊ THU

HÀI

  

0905153087

ntthai@hueuni.edu.vn

Tổ Bảo đảm chất lượng giáo dục

1

Cử nhân

LÊ THỊ MỸ

LINH

  

0382503835

ltmlinh@hueuni.edu.vn

2

Cử nhân

BÙI THÔNG HẢI

THIỆN

  

0988918180

bththien@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

NGUYỄN XUÂN NHẬT

QUANG

  

0916461146

nxnquang@hueuni.edu.vn


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 27
Tổng số lượt xem trang này: 3.478
Tổng số lượt truy cập: 10.286.323