PHÒNG KH, TC & CSVC

Lãnh đạo đơn vị

1

Thạc sĩ

HOÀNG THỊ NGỌC

ÁNH

Trưởng phòng

0943447117

htnanh@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

DƯƠNG MINH

HÙNG

Phó trưởng phòng

0911058008

dmhung@hueuni.edu.vn

Tổ Kế hoạch-Tài chính

1

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ DIỆU

PHƯƠNG

Tổ trưởng

0982319181

ndieuphuong@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

LÊ NỮ MINH

THẢO

 

 

 

3

Cử nhân

NGUYỄN VĂN

HÙNG

 

 

 

4

Cử nhân

LÊ THỊ MAI

THẢO

 

 

 

5

Cử nhân

LÊ THỊ KIM

PHỤNG

 

 

 

Tổ Quản trị CSVC

1

Thạc sĩ

NGUYỄN HỒNG

QUANG

 

0914260984

nhquang@hueuni.edu.vn

2

Cử nhân

PHẠM THỊ MỸ

HẠNH

 

 

 

3

Cử nhân

NGUYỄN THỊ DIỄM

TRANG

 

 

 

4

Cử nhân

ĐẶNG NGỌC

VINH

 

 

 

5

Cử nhân

NGUYỄN ĐÌNH

ÁNH

 

 

 

TỔ UDCNTT

1

Thạc sĩ

NGUYỄN

SƠN

Tổ trưởng

0949369444

nguyenson@hueuni.edu.vn

2

Cử nhân

TRƯƠNG ĐÌNH

 

 

 

3

Kỹ sư

DƯƠNG PHƯỚC

TOÀN

 

 

 

4

Thạc sĩ

PHẠM DUY

CHINH

 

 

 

Tổ Phục vụ dạy học

1

Cử nhân

NGUYỄN TRUNG

CHÍNH

Tổ trưởng

0905311444


ntchinh@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

PHAN THẾ

ANH

 

 

 

3

Kỹ sư

CAO VĂN

HÓA

 

 

 

4

LÊ THANH

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 33
Tổng số lượt xem trang này: 1.408
Tổng số lượt truy cập: 10.286.479