PHÒNG ĐÀO TẠO

Lãnh đạo đơn vị

1

Tiến sĩ

NGUYỄN VĂN

HUY

Trưởng phòng

0988744712

nvanhuy@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

PHAN THANH

TIẾN

Phó trưởng phòng


0914172246

pttien@hueuni.edu.vn

3

Tiến sĩ

HOÀNG THỊ THU

HẠNH

Phó trưởng phòng

0708476199 

htthanh@hueuni.edu.vn

Tổ Đào tạo đại học chính quy

1

Cử nhân

HỒ THỊ

KHÁNH

 

0905655767 

htkhanh@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ THU

HIỀN

 

0905143809 

ntthien@hueuni.edu.vn

3

Tiến sĩ

HOÀNG THỊ THU

HẠNH

 

 

 

4

Cử nhân

TRẦN ĐÌNH

HIẾU

 

0906513138 

tdinhieu@hueuni.edu.vn

5

Cử nhân

ĐÀM ĐỨC

ĐẠT

 


0983159776 

dducdat@hueuni.edu.vn

5

Cử nhân

HOÀNG THỊ DIỆU

HUYỀN

 

0976440864

htdhuyen@hueuni.edu.vn

Tổ Giáo dục thường xuyên & NNKC

1

Thạc sĩ

TRẦN THIỆN

ĐẠT

 

0905559050 

tthiendat@hueuni.edu.vn

2

Cử nhân

TRƯƠNG VĂN

AN

 

0905334446

tvanan@hueuni.edu.vn

3

Cử nhân

NGUYỄN THỊ THANH

TÂM

  

0819708127

ntttam@hueuni.edu.vn

Tổ Đào tạo sau đại học

1

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ HẢI

YẾN

 

0978306302

nthyen@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

HOÀNG THỊ HOÀI

PHƯƠNG

  

0934912129

hthphuong@hueuni.edu.vn

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 8.377
Tổng số lượt truy cập: 10.286.752