PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

Lãnh đạo đơn vị

 

1

Thạc sĩ

PHẠM ANH

HUY

Trưởng phòng

0913439136

panhhuy@hueuni.edu.vn

2

Cử nhân

NGUYỄN TRỌNG THẾ

ÁNH

Phó trưởng phòng

0389921675

nttanh@hueuni.edu.vn

Tổ Hồ sơ, Chính sách, Tuyển sinh, Văn phòng một cửa

1

Thạc sĩ TRẦN QUYẾT CHIẾN

 

0917143468

tqchien@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

NGUYỄN VĂN

HẬU

  

0334646878

nvanhau@hueuni.edu.vn

3

Cử nhân

NGUYỄN THỊ THẢO

TÂM

 

0979619719

ntttamnn@hueuni.edu.vn

4

Cử nhân

NGUYỄN THỊ

NAM

  

0979238969

nthinam@hueuni.edu.vn

5

Cử nhân

NGUYỄN THỊ THẢO

TRANG

  

0979374417

ntttrang@hueuni.edu.vn

6

Cử nhân

NGUYỄN THỊ

HIỀN

 

0832722468

nthienctsv@hueuni.edu.vn

7

Cử nhân

TRỊNH TRỌNG

NGHĨA

 

0827494691

ttnghia@hueuni.edu.vn

Tổ Giáo dục chính trị, Tư tưởng, Phong trào

1

Thạc sĩ

BÙI HỮU

HÙNG

Tổ trưởng

0843647686

bhhung@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

NGUYỄN CƠ

TUẤN

 

0779588288

nctuan@hueuni.edu.vn

3

Cử nhân

HOÀNG THỊ

LUYÊN

 

0914478048

htluyen@hueuni.edu.vn

4

Cử nhân

PHẠM

TRUNG

 

0901901797

phamtrung@hueuni.edu.vn


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 5.538
Tổng số lượt truy cập: 10.286.229