Nộp bảng báo cáo thống kê tình hình vay vốn của sinh viên khóa 9 26-04-2016

Vừa qua, Nhà trường đã tiến hành xác nhận vay vốn cho sinh viên các khóa trong năm học 2015 – 2016. Nhằm thống kê chính xác tình hình vay vốn của sinh viên cuối khóa, Nhà trường yêu cầu Trợ lý công tác sinh viên phối hợp cùng Cố vấn học tập các lớp khóa 9 theo dõi, phổ biến cho Ban cán sự các lớp tiến hành thống kê và nộp bảng báo cáo tình hình vay vốn sinh viên của lớp mình trong năm học 2015 – 2016 (theo mẫu đính kèm) theo thời gian, địa điểm sau:

(xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 1.194
Tổng số lượt truy cập: 8.249.516