Nộp bảng báo cáo thống kê tình hình vay vốn của sinh viên khóa 10, 11, 12 15-09-2016

Nhằm thống kê chính xác tình hình vay vốn của sinh viên các khóa 10, 11, 12 trong học kỳ II năm học 2015-2016, Nhà trường yêu cầu Trợ lý công tác sinh viên phối hợp cùng Cố vấn học tập các lớp khóa 10, 11, 12 theo dõi, phổ biến cho Ban Cán sự các lớp tiến hành thống kê và nộp bảng báo cáo tình hình vay vốn sinh viên của lớp mình trong học kỳ II năm học 2015 – 2016 (theo mẫu đính kèm) theo thời gian, địa điểm sau:

- Địa điểm: Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên.

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 30/9/2016, vào các ngày làm việc trong tuần.

Để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự các lớp khóa 10, 11, 12 trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của trường, Nhà trường yêu cầu Lãnh đạo các Khoa, Trợ lý công tác sinh viên và Cố vấn học tập các lớp quan tâm phổ biến cho Ban Cán sự các lớp nêu trên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 1.441
Tổng số lượt truy cập: 8.249.233