Nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2016 cho sinh viên hệ chính quy 14-12-2016

Vào ngày 16/11/2016, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1055/QĐ-ĐHNN về việc hỗ trợ chi phí học tập năm 2016 cho sinh viên hệ chính quy. Nay, Nhà trường thông báo đến sinh viên có tên trong Quyết định số 1055/QĐ-ĐHNN (có danh sách kèm theo) sẽ được nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2016 bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên tại Ngân hàng Vietinbank.

Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Ban Cán sự các lớp truyền thống thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách được biết để kiểm tra tài khoản./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 1.646
Tổng số lượt truy cập: 8.249.506