Ngày hội tân sinh viên 2019 11-09-2019

Thời gian, địa điểm
Thời gian: từ 15h00 đến 21h30 ngày 15/09/2018 (Chủ nhật)
Địa điểm: Khuôn viên Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 459
Tổng số lượt truy cập: 7.034.756