Lịch thi kết thúc học phần HKII năm học 2016-2017 của sinh viên trường ĐHNN học tại trường Đại học Khoa học Huế 13-04-2017

Trường Đại học Khoa học Huế thông báo lịch thi kết thúc học phần các môn HKII năm học 2016-2017 của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ cụ thể như sau: (Xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 36
Tổng số lượt xem trang này: 2.848
Tổng số lượt truy cập: 10.976.282