Lịch thi học kỳ III năm học 2015-2016 các học phần Tiếng Anh cơ bản 1, 2, 3, ngoại ngữ 2 cơ bản 3 Tiếng Pháp và Tiếng Nhật 24-11-2015

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức thi học kỳ III, các học phần Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh cơ bản 1, 2, 3  cho sinh viên của Quý Trường, kế hoạch cụ thể như sau:

Địa điểm thi: Dãy nhà C trường Đại học Ngoại ngữ, 57 Nguyễn Khoa Chiêm - Huế.

Thời gian và lịch thi:

Sáng

28/11/2015

Thời gian

Sinh viên Trường

Học phần

Xuất 1 (sáng)

7h00-8h30

(SV có mặt lúc 6h30)

Sinh viên học cải thiện, học lại

Tiếng Anh cơ bản 1

Nhóm 1, 2

Xuất 2 (sáng)

8h30-10h00

(SV có mặt lúc 8h00)

Sinh viên học cải thiện, học lại

Tiếng Anh cơ bản 2

Nhóm 1, 2

Xuất 3 (sáng)

10h00-11h30

  (SV có mặt lúc 9h30)

Sinh viên học cải thiện, học lại

Tiếng Anh cơ bản 3

Ngoại ngữ 2 cơ bản 3 Tiếng Nhật

Ngoại ngữ 2 cơ bản 3 Tiếng Pháp

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo lịch thi, danh sách dự thi, phòng thi, điểm quá trình, điểm thi và các thông tin liên quan đến giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên cho các Trường trên trang website của Trường Đại học Ngoại ngữ http:/hucfl.edu.vn (Vào mục Tin tức tổng hợp/Thông báo không chuyên). Kính đề nghị Quý Trường thông báo cho sinh viên biết để theo dõi.

Xin lưu ý:

- Những sinh viên nào chưa có tên trong danh sách, đề nghị xin giấy giới thiệu của Quý Trường đến gặp phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ để bổ sung (chậm nhất là 3 ngày trước khi thi).

- Đề nghị sinh viên khi đi thi phải mang theo Bảng tên hoặc Thẻ sinh viên để xuất trình khi vào phòng thi.

- Sinh viên xem danh sách dự thi, phòng thi và số báo danh tại Trang website của Trường Đại học Ngoại ngữ hoặc tại Trường của mình.

Vậy, Trường Đại học Ngoại ngữ xin báo để Quý Trường được rõ và kính đề nghị Quý Trường báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Trân trọng cám ơn./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký 

Nguyễn Tình


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 2.208
Tổng số lượt truy cập: 10.286.188