KHOA VIỆT NAM HỌC

Lãnh đạo đơn vị

1

Tiến sĩ

LÊ LÂM

THI

Trưởng khoa

0905832070

llamthi@hueuni.edu.vn

2

Tiến sĩ

HỒ VIẾT

HOÀNG

Phó trưởng khoa

0912637456

viethoang.vnh@gmail.com

Bộ môn Ngôn ngữ học & Tiếng Việt cho người nước ngoài

1

Tiến sĩ

LIÊU THỊ THANH

NHÀN

Trưởng bộ môn

0989639095

lttnhan@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ HỒNG

HOA

 

0914614098

nthhoa@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

NGÔ THỊ KHAI

NGUYÊN

 

0905559021

ntknguyen@hueuni.edu.vn

4

Thạc sĩ

LÊ NGUYỄN HẠNH

PHƯỚC

 

0914202339

lnhphuoc@hueuni.edu.vn

5

Thạc sĩ

ĐẶNG DIỄM

ĐÔNG

 

0839651111

dddong@hueuni.edu.vn

6

Thạc sĩ

LÊ THỊ THANH

XUÂN

 

0935552060

lethithanhxuan@hueuni.edu.vn

Bộ môn Văn hóa-Du lịch

 

 

1

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ HOÀI

THANH

 

0975649955

nththanh@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

PHẠM THỊ LIỄU

TRANG

 

0935123211

ptltrang@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

DƯƠNG THỊ

NHUNG

 

0914897172

dtnhung@hueuni.edu.vn

4

Thạc sĩ

TÔN NỮ THÙY

TRANG

 

0983141311

tnttrang@hueuni.edu.vn

5

Thạc sĩ

TRẦN THỊ

XUÂN

 

0775510243

ttxuan@hueuni.edu.vn

6

Cử nhân

ĐOÀN MINH

TRIẾT

 

0773413078 

dmtriet@hueuni.edu.vn

Văn phòng khoa

 

 

1

Cử nhân

TRẦN THỊ CẨM

TRANG

 

0945671701

ttctrang@hueuni.edu.vn


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 28
Tổng số lượt xem trang này: 4.290
Tổng số lượt truy cập: 10.286.261