KHOA TING TRUNG

Lãnh đạo đơn vị

1

Tiến sĩ

VÕ TRUNG

ĐỊNH

Trưởng khoa

0983381029

vtdinh@hueuni.edu.vn

Bộ môn Phương pháp giảng dạy-THT-NNKC

 

 

1

Thạc sĩ

ĐOÀN THỊ THANH

BÌNH

 

0914644445

dttbinh@hueuni.edu.vn

2

Tiến sĩ

LÊ VĂN

THĂNG

 

0914079329

lvthang_nn@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

LÊ THỊ THANH

NHÀN

 

0938247056

lttnhan_nn@hueuni.edu.vn

4

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ HUYỀN

TRANG

 

0905910131

nthtrang@hueuni.edu.vn

5

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ LINH

 

0906591617

ntlinhtu@hueuni.edu.vn

6

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ KHÁNH

VÂN

 

 

ntkvan@hueuni.edu.vn

7

Thạc sĩ

ĐOÀN THỊ MINH

HOA

 

 

dtmhoa@hueuni.edu.vn

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa

 

 

1

Tiến sĩ

VÕ THỊ MAI

HOA

Trưởng bộ môn


0932407575

 

vtmhoa@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

TRẦN THỊ GIANG

HIỀN

 

0914312468


ttghien@hueuni.edu.vn

 

3

Thạc sĩ

LÊ KHƯƠNG MINH

TRANG

 

0988811270

lkmtrang@hueuni.edu.vn

4

Thạc sĩ

NGUYỄN VĂN

 


0397654968

nvantu_nn@hueuni.edu.vn

5

Thạc sĩ

TRẦN QUANG CÁT

LINH

 

0983142911

tqclinh@hueuni.edu.vn

6

Thạc sĩ

DƯƠNG THỊ KIM

HẰNG

 

0905601769

dtkhang@hueuni.edu.vn

7

Thạc sĩ

TRỊNH THỊ TUYẾT

NHUNG

 

01224569493


tttnhung@hueuni.edu.vn

 

Văn phòng khoa

 

 

1

Cử nhân

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG

LOAN

 

0946884249

ttploan@hueuni.edu.vn


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 27
Tổng số lượt xem trang này: 6.590
Tổng số lượt truy cập: 10.286.870