KHOA TIẾNG PHÁP-TIẾNG NGA

Lãnh đạo đơn vị

1

Tiến sĩ

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

HUẾ

Trưởng khoa

0914015155

nthhue@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

PHAN THỊ KIM

LIÊN

Phó trưởng khoa

0905511469

kimlienphanthi@hueuni.edu.vn

Bộ môn tiếng Nga

1

Thạc sĩ

LẠI THỊ MINH

NGUYỆT

 


0905559144

laitmnguyet@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

THÁI THỊ ÁNH

CHI

 

0935369956

ttachi@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ

HIỀN

 

0774409898

nthien@hueuni.edu.vn

4

Thạc sĩ

BÙI BÌNH

MINH

 

0967401538

bbminh@hueuni.edu.vn

5

Thạc sĩ

NGUYỄN THANH

SƠN

 

0707619992

nthanhson@hueuni.edu.vn

6

Thạc sĩ

NGÔ XUÂN

BIÊN

 

0988170394

nxbien@hueuni.edu.vn

Bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp

1

Tiến sĩ 

TRƯƠNG HOÀNG 

Trưởng bộ môn

0935681913

thoangle@hueuni.edu.vn

2

Tiến sĩ 

PHẠM ANH

  


0989077625

panhtu@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

HUỲNH DIÊN TƯỜNG

THỤY

 


0914550500

ndtthuy@hueuni.edu.vn

4

Thạc sĩ

THÁI THỊ HỒNG

PHÚC

 

0984118105

tthphuc@hueuni.edu.vn

5

Thạc sĩ

PHẠM THỊ TUYẾT

NHUNG

  

0914156133


pttnhung@hueuni.edu.vn

6

Thạc sĩ

TRẦN THỊ THU

HIỀN

  

0779405017

ttthien_nn@hueuni.edu.vn

Bộ môn Ngôn ngữ-Du lịch tiếng Pháp

 

 

1

Tiến sĩ

TRẦN THỊ KIM

TRÂM

 

0384319799

ttktram@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

TRƯƠNG KIỀU

NGÂN

 

 

tkngan@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

CÔNG HUYỀN TÔN NỮ Ý

NHIỆM

  

0234 823193

 

4

Thạc sĩ

PHAN ĐÌNH NGỌC

CHÂU

  

0394768095

pdnchau@hueuni.edu.vn

5

Thạc sĩ

HỒ THỦY

AN

  

0911690173

hothuyan@hueuni.edu.vn

6

Cử nhân

NGUYỄN ĐÌNH NGỌC

TRÂN

 

 

ndntran@hueuni.edu.vn

7

Thạc sĩ

TRẦN MINH

ĐỨC

 

0234 823193


tmducnn@hueuni.edu.vn

8

Thạc sĩ

TRẦN THỊ KHÁNH

PHƯỚC

 

0934815255

ttkphuoc@hueuni.edu.vn

9

Thạc sĩ

TRẦN THỊ THU

BA

 

0234 823193

 

Văn phòng khoa

 

 

1

Cử nhân

NGUYỄN THỊ

BIÊN

 

0385421124

ntbien@hueuni.edu.vn


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 27
Tổng số lượt xem trang này: 4.913
Tổng số lượt truy cập: 10.286.842