Khoa Tiếng Anh

Lãnh đạo khoa

1

Tiến sĩ

TRẦN QUANG NGỌC

THÚY

Trưởng khoa


0905082442

tqnthuy@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

TRẦN THỊ THU

SƯƠNG

Phó trưởng khoa

0989769390

tttsuong@hueuni.edu.vn

3

Tiến sĩ

NGÔ LÊ HOÀNG

PHƯƠNG

Phó trưởng khoa

0914478478

nlhphuong@hueuni.edu.vn

Bộ môn Biên-Phiên dịch

1

Tiến sĩ

HOÀNG THỊ LINH

GIANG

Trưởng bộ môn

02343846970

hoangthilinhgiang@hueuni.edu.vn

2

Tiến sĩ

TRẦN THỊ THẢO

PHƯƠNG

Phó trưởng bộ môn

02343846970

 

3

Thạc sĩ

NGUYỄN VĂN

TUẤN

 

 02343846970

nvtuan_dhnn@hueuni.edu.vn

4

Tiến sĩ

TÔN NỮ NHƯ

HƯƠNG

  

0919505715

tnnhuong@hueuni.edu.vn

5

Thạc sĩ

NGUYỄN

VIỆT

 

02343846970

 

6

Tiến sĩ

PHAN THỊ THANH

THẢO

 

0916972244

pttthao@hueuni.edu.vn

7

Tiến sĩ

ĐỖ THỊ QUÝ

THU

 

 02343846970

 

8

Thạc sĩ

TRƯƠNG KHÁNH

MỸ

 

0355039516

tkhanhmy@hueuni.edu.vn

9

Cử nhân

NGUYỄN BÙI THÙY

MINH

 

02343846970

 

Bộ môn Ngôn ngữ học-Tiếng Anh du lịch

1

Tiến sĩ

PHẠM HỒNG

ANH

Trưởng bộ môn 

0914237558

phonganh@hueuni.edu.vn

2

Tiến sĩ

PHẠM THỊ NGUYÊN

ÁI

Phó trưởng bộ môn

0905816305

ptnguyenai@hueuni.edu.vn

3

Tiến sĩ

TRƯƠNG BẠCH

 

0935678042

tbachle@hueuni.edu.vn

4

Thạc sĩ

PHAN QUANG

BẢO

 

02343846970

pquangbao@hueuni.edu.vn

5

Thạc sĩ

HOÀNG THỊ KHÁNH

TÂM

 

02343846970

htktam@hueuni.edu.vn

6

PGS. TS

TRẦN VĂN

PHƯỚC

 

0913425570

tvphuoc@hueuni.edu.vn

7

Thạc sĩ

NGUYỄN XUÂN

QUỲNH

 

0919955091

nxquynh@hueuni.edu.vn

8

Cử nhân

HỒ THỊ MỸ

HƯƠNG

 

01216670070

htmhuong@hueuni.edu.vn

9

Cử nhân

NGUYỄN VŨ 

KHÁNH

 

0777973503

nvkhanh.dhnn@hueuni.edu.vn

10

Thạc sĩ

TÔN NỮ NHƯ

NGỌC

 

02343846970

tnnngoc@hueuni.edu.vn

11

Cử nhân

TRƯƠNG THỊ XUÂN

HUYỀN

 

0358935989

ttxhuyen@hueuni.edu.vn

Bộ môn Phương pháp giảng dạy

1

PGS.TS

LÊ PHẠM HOÀI

HƯƠNG

Trưởng bộ môn

0982486645

lphhuong@hueuni.edu.vn

2

Tiến sĩ

NGUYỄN THỊ BẢO

TRANG

Phó trưởng bộ môn

1255712831

ntbtrang@hueuni.edu.vn

3

Tiến sĩ

NGÔ LÊ HOÀNG

PHƯƠNG

 

 

nlhphuong@hueuni.edu.vn

4

PGS.TS

TRƯƠNG

VIÊN

  

0913427114

truongvien@hueuni.edu.vn

5

Thạc sĩ

HỒ THỊ THÙY 

TRANG

  

02343846970

htttrangdhnn@hueuni.edu.vn

6

Thạc sĩ

ĐOÀN NGỌC ÁI

PHƯƠNG

  

0916890933

dnaphuong@hueuni.edu.vn

7

Tiến sĩ

BẢO

KHÂM

  

0914197063

baokham@hueuni.edu.vn

8

Thạc sĩ

LÊ THỊ THANH 

NHÀN

 

0901122967

dnaithu@hueuni.edu.vn

9

Thạc sĩ

NGUYỄN NGỌC BẢO

CHÂU

 

02343846970

chaunguyen@hueuni.edu.vn

10

Thạc sĩ

HUỲNH NHẬT

UYÊN

 

 

huynhnhatuyen@hueuni.edu.vn

Bộ môn Thực hành tiếng-Tiếng Anh sư phạm bậc tiều học

1

Tiến sĩ

PHAN QUỲNH

NHƯ

Trưởng bộ môn

0911346348

pquynhnhu@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

THÁI TÔN PHÙNG

DIỄM

Phó trưởng bộ môn

0905746288

ttpdiem@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

LÊ THỊ NGỌC

UYÊN

  

0905559104

ltnuyen@hueuni.edu.vn

4

Thạc sĩ

BÙI LÊ QUỲNH

GIAO

  

02343846970

blqgiao@hueuni.edu.vn

5

Thạc sĩ

TRẦN THỊ THU

SƯƠNG

  

0908103551

hccanh@hueuni.edu.vn

6

Tiến sĩ

PHAN ĐỖ QUỲNH

TRÂM

  

02343846970

 

7

Thạc sĩ

TRẦN THỊ THANH

THẢO

  

02343846970

 

8

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGỌC

 

02343846970

 nthngoc.dhnn@hueuni.edu.vn

9

Thạc sĩ

VÕ THỊ THỦY

CHUNG

  

02343846970

vttchung@hueuni.edu.vn

10

Tiến sĩ

NGUYỄN SONG HUYỀN

CHÂU

  

02343846970

nshchau@hueuni.edu.vn

11

Cử nhân

TRẦN NHÃ

QUÂN

 

02343846970

 tnquan@hueuni.edu.vn

12

Cử nhân

TRƯƠNG THỊ XUÂN

HUYỀN

 

02343846970

ttxhuyen@hueuni.edu.vn

13

Cử nhân

ĐOÀN NGỌC ÁI

THƯ

 

02343846970

dnaithu@hueuni.edu.vn

Tổ Văn phòng

1

Cử nhân

NGUYỄN VĂN

TUẤN0766559673

nvtuan.dhnn@hueuni.edu.vn

2

Cử nhân

TRẦN THỊ THÚY

 

0979974683

ttthuyla@hueuni.edu.vn

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 34
Tổng số lượt xem trang này: 14.813
Tổng số lượt truy cập: 10.286.494