KHOA TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Lãnh đạo đơn vị

1

Tiến sĩ

LÊ THỊ THANH

HẢI

Trưởng khoa

0914313919 

ltthainn@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

LÊ THỊ THANH

CHI

Phó trưởng khoa

0914529982

lttchi@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ HỒNG

DUYÊN

Phó trưởng khoa

0914019029

nthduyen@hueuni.edu.vn

Tổ TACN1

1

Tiến sĩ

PHẠM THỊ TUYẾT

NHUNG

Trưởng bộ môn


02343846971

pttnhung.hucfl@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

TRẦN THỊ LỆ

NINH

Phó trưởng bộ môn

0986972958

ttlninh@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

TRƯƠNG THỊ TỪ

LIÊM

 

02343846971

 

4

Thạc sĩ

LÊ THỊ HỒNG

PHƯƠNG

 


0935816644

lthphuong@hueuni.edu.vn

5

Thạc sĩ

NGUYỄN LÊ BẢO

NGỌC

 

0983945605

nlbngoc@hueuni.edu.vn

6

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

LAN

 

02343846971

 

7

Tiến sĩ

PHẠM TRẦN THÙY

ANH

 

0914044974


pttanh@hueuni.edu.vn

8

Thạc sĩ

TRẦN THỊ THỦY

HOÀI

 

0914145160

ttthoai_nn@hueuni.edu.vn

9

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ THANH

LOAN

 

02343846971

nttloan@hueuni.edu.vn

10

Cử nhân

NGUYỄN LÊ NGÂN

CHINH

 

02343846971

 

11

Cử nhân

NGUYỄN TRỊNH THẢO

TRINH

 

0961983333

ntttrinh@hueuni.edu.vn

Tổ TACN2

1

Thạc sĩ

LÊ THỊ NGỌC

LAN

Trưởng bộ môn


0935005678


ltnlan@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

DƯƠNG PHƯỚC QUÝ

CHÂU

Phó trưởng bộ môn

0985005120

dpqchau@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

HUỲNH THỊ LONG

 

0983092905

htlongha@hueuni.edu.vn

4

Cử nhân

NGUYỄN THỊ HỒNG

 

0984125979

nthongha@hueuni.edu.vn

5

Thạc sĩ

LÊ CHÂU KIM

KHÁNH

 

0905270077

lckkhanh@hueuni.edu.vn

6

Thạc sĩ

NGUYỄN HÀ QUỲNH

NHƯ

 

02343846971

nhqnhu@hueuni.edu.vn

7

Thạc sĩ

HỒ HIỀN

QUYÊN

 

0945717199

hhquyen@hueuni.edu.vn

8

Thạc sĩ

TRẦN THỊ HOÀI

THU

 


0916874116

tththu@hueuni.edu.vn

9

Cử nhân

TRẦN THỦY KHÁNH

QUỲNH

 

02343846971

ttkquynh@hueuni.edu.vn

10

Cử nhân

TRẦN THỊ NGỌC

YẾN

 

02343846971

 

11

Cử nhân

TÔN NỮ HOÀNG MINH

TÂM

 

02343846971

tnhmtam@hueuni.edu.vn

12

Cử nhân

TRƯƠNG THANH BẢO

TRÂN

 

02343846971

ttbtran@hueuni.edu.vn

Tổ TACN3

 

1

Thạc sĩ

CÁI NGỌC DUY

ANH

Trưởng bộ môn

0913449344

cndanh@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ MỸ

HÒA

Phó trưởng bộ môn

0905838168

ntmhoa.dhnn@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ VÂN

AN

 

0907158395


ntvanan@hueuni.edu.vn

4

Thạc sĩ

DƯƠNG THỊ THU

TRANG

 

02343846971

dtttrang@hueuni.edu.vn

5

Thạc sĩ

NGUYỄN TUẤN

KHANH

 

02343846971

ntkhanh@hueuni.edu.vn

6

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ DIỆU

PHƯƠNG

 

02343846971

 

7

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ BÍCH

HẢO

 

02343846971

 

8

Thạc sĩ

NGUYỄN PHẠM THANH

VÂN

 


0914696962

nptvan@hueuni.edu.vn

9

Thạc sĩ

LÊ THỊ MINH

TRANG

 

0986835668

ltmtrang@hueuni.edu.vn

10

Thạc sĩ

NGUYỄN

QUANG

 

02343846971

nguyenquang@hueuni.edu.vn

11

Cử nhân

HỒ THỊ

NHƯ

 

0336307563

hothinhu@hueuni.edu.vn

12

Cử nhân

NGUYỄN THỊ TÚ

OANH

 


0335876696

nttoanh@hueuni.edu.vn

13

Cử nhân

TRẦN THỊ THANH

THANH

 

0905531395

tttthanh.dhnn@hueuni.edu.vn

Văn thư

 

1

Cử nhân

NGUYỄN THỊ CẨM

VÂN

 

0911133510

ntcvan@hueuni.edu.vn


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 5.946
Tổng số lượt truy cập: 10.286.234