KHOA QUC T HC

Lãnh đạo đơn vị

1

Tiến sĩ

NGUYỄN THỊ THANH

BÌNH

Trưởng khoa

0853483779

nttbinh@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

HOÀNG THỊ LÊ

NGỌC

Phó trưởng khoa

0905321218

htlngoc@hueuni.edu.vn

Bộ môn Quốc tế học

1

Tiến sĩ

CAO LÊ THANH

HẢI

Trưởng bộ môn

0934752903

clthai@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ THU

HIỀN

 

0906565199

ntthienqth@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

NGUYỄN BẠCH

NGA

 

0911556369

nbachnga@hueuni.edu.vn

4

Thạc sĩ

MAI THỊ ĐĂNG

THƯ

 

0948199924

mtdthu@hueuni.edu.vn

5

Thạc sĩ

HUỲNH THỊ BẢO

VI

 

0905242401

htbaovi@hueuni.edu.vn

6

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ ANH

THƯ

 

0913935281

ntathu@hueuni.edu.vn

Tổ Văn hóa-Văn học

1

Tiến sĩ

HỒ THỊ MỸ

HẬU

 

0914172137

htmhau@hueuni.edu.vn

2

Tiến sĩ

LÊ THỊ THANH

HOA

 

0914079029

ltthoa@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

DƯƠNG LÂM

ANH

 

02343830720

dlamanh@hueuni.edu.vn

4

Cử nhân

NGUYỄN HẢI

THỦY

 

02343830720

nhthuy.dhnn@hueuni.edu.vn

5

Thạc sĩ

TRẦN THỊ THANH

NGỌC

 

0914066623

tttngoc@hueuni.edu.vn

6

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ 

UYÊN

 

0919594757

nthuyen@hueuni.edu.vn

Văn phòng khoa

1

Cử nhân

NGUYỄN THỊ THÚY

LIỄU

 

0905261917

nttlieu@hueuni.edu.vn 


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 25
Tổng số lượt xem trang này: 5.464
Tổng số lượt truy cập: 10.286.715