KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA HÀN QUỐC

Lãnh đạo đơn vị

1

Thạc sĩ

ĐINH THỊ THU

HIỀN

Trưởng khoa

01276314660

dtthien_nn@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

ĐỖ THỊ KIỀU

DIỄM

Phó trưởng Khoa

0398708134

dtkdiem@hueuni.edu.vn

Tổ Ngôn ngữ -Văn hóa-Văn học

1

Thạc sĩ

PHẠM THỊ

DUYÊN

 

0974556760

ptduyen@hueuni.edu.vn

2

Cử nhân

PHẠM NGUYỄN THANH

THẢO

 

0981614480

pntthao@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

TRẦN THỊ

HUYỀN

  

0945201599

tthuyen@hueuni.edu.vn

4

Cử nhân

LÊ ĐÌNH

TUẤN

  

02343830724

ldtuan@hueuni.edu.vn

5

Tiến sĩ

LÊ THỊ PHƯƠNG

THỦY

 

02343830724

ltpthuy@hueuni.edu.vn

Tổ Biên-Phiên dịch

1

Thạc sĩ

LÊ ANH

PHƯƠNG

 

0896208971

leanhphuong@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

CAO XUÂN ANH

 

0349822830

cxanhtu@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

TRẦN NGỌC HOÀI

ANH

  

02343830724

 

4

Cử nhân

DƯƠNG THẢO

TIÊN

 

0935113011

dttien@hueuni.edu.vn

Văn phòng khoa

1

Cử nhân

NGUYỄN THỊ HỒNG

PHÚC

 

0934792233

nthphuc@hueuni.edu.vn


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 33
Tổng số lượt xem trang này: 4.028
Tổng số lượt truy cập: 10.286.609