Kế hoạch "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2020-2021 dành cho sinh viên năm thứ nhất. 07-12-2020

Thực hiện Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”  trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020-2021 và Công văn số 1342/ĐHH-ĐTCTSV ngày 03/9/2020 của Đại học Huế; Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện một số công việc cụ thể sau đây:

 
1. Thời gian, đối tượng, nội dung tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” (xem bản kế hoạch đính kèm).
- Thời gian:
+ Buổi sáng:  Từ 07h30 đến 11h30.
+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h30.
- Đối tượng: (có danh sách kèm theo)
+ Đợt 13: Ngày 13/12/2020 (Chủ nhật): Dành cho sinh viên các lớp: Anh K17: A, B, C, D, E, F, G, H; I; Nga K17.
+ Đợt 14: Ngày 19/12/2020 (thứ Bảy): Dành cho sinh viên các lớp: Anh K17: J, K, L, M, N, O; Anh SPK17: A, B, C; Pháp K17.
+ Đợt 15: Ngày 20/12/2020 (Chủ nhật): Dành cho sinh viên các lớp: Trung K17: A, B, C, D, E, F, G; Trung SPK17; VNH K17; QTH K17.
+ Đợt 16: Ngày 26/12/2020 (thứ Bảy): Dành cho sinh viên các lớp: Nhật K17: A, B, C, D, E, F; Hàn K17: A, B, C, D.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Thư viện, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
- Yêu cầu:
+ Sinh viên tham dự “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2020-2021 bắt buộc mang Thẻ sinh viên/Giấy chứng nhận sinh viên, trang phục lịch sự.
+
Sinh viên có mặt trước 15 phút để tiến hành điểm danh.
2. Cử Trợ lý Công tác sinh viên của khoa thực hiện một số công việc cụ thể sau:
- Yêu cầu Trợ lý CTSV các khoa tham dự và phối hợp với lớp trưởng các lớp truyền thống để theo dõi, điểm danh sinh viên của lớp hàng ngày và báo cáo lại cho phòng CTSV khi Phòng CTSV yêu cầu.
- Trợ lý CTSV thông báo cho toàn thể sinh viên thực hiện việc học tập đúng ngày, giờ đã quy định của mỗi lớp đã được phân công.
- Nhắc nhở sinh viên của đơn vị mình viết bài thu hoạch nghiêm túc và nộp đúng hạn quy định của Nhà trường.

Ghi chú:
- Những trường hợp đặc biệt phải làm đơn xin chuyển đợt học (theo mẫu đính kèm) và những trường hợp năm 2, 3, 4 chưa học các đợt theo kế hoạch, đề nghị làm đơn (theo mẫu đính kèm) và nộp về Trường qua Phòng Công tác sinh viên cho Chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Trang trước đợt học 3 ngày để Trường xem xét giải quyết.
Trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện./.

File đính kèm:

FILE_20201207_100530_CÔNG VĂN SỐ 1257.pdf
DON XIN HOC BO SUNG.doc
DON XIN CHUYEN DOT HOC.doc


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 27
Tổng số lượt xem trang này: 980
Tổng số lượt truy cập: 10.286.634