THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỐI TƯỢNG

THỰC HIỆN

THÁNG

NGÀY

08-09/2017

9/8

Đăng ký tín chỉ

K11,K12,K13

23/8-24/8

Đón sinh viên năm thứ nhất

K14

25/8

Sinh hoạt công dân

K12,K13

30-31/8

Tập huấn đào tạo tín chỉ và đăng ký tín chỉ

K14

02/9

Nghỉ lễ: Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945)

K11,K12,K13

 

05/9

Bắt đầu năm học mới

K11,K12,K13

05-30/9

Tuần sinh hoạt công dân

K11,K12,K13,K14

22-23/9

Ngày hội Tân sinh viên 2017

K14

25-30/9

Lễ Khai giảng năm học 2017 -2018

K11,K12,K13,K14

10/2017

1-16/10

Hội nghị đại biểu CTSV định kỳ

K11,K12,K13,K14

11/2017

18-20

Toạ đàm, văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam  20/11

K11,K12,K13,K14

 

12/2017

 

 

 

18/12-1/1

Thi học kỳ I

K11,K12,K13,K14

01/2018

01

Tết dương lịch

K11,K12,K13,K14

08

Bắt đầu học kỳ II

K11,K12,K13,K14

02/2018

12/2-19/2

Nghỉ Tết Nguyên Đán

K11,K12,K13,K14

10/2-07/4

Kiến tập và Thực tập Sư phạm

K11

03/2018

01-08

Các hoạt động chào mừng ngày 8/3

K11,K12,K13,K14

3/2018

Học Giáo dục quốc phòng, an ninh tại Trung tâm GDQP – Đại học Huế

K13

04/2018

25/4

Nghỉ lễ: Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)

K11,K12,K13,K14

4/2018

Đại hội Đại biểu Hội sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ 4, nhiệm kỳ 2018-2020

K11,K12,K13,K14

05-30

Hội nghị tư vấn việc làm cho sinh viên cuối khóa

 

20-29

Các hoạt động kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5

K11,K12,K13,K14

30

Nghỉ lễ: Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4

K11,K12,K13,K14

05/2018

01

Nghỉ lễ:  Ngày Quốc tê lao động 1/5

K11,K12,K13,K14

1-22

 

 

02-19

Các hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ  tịch  Hồ Chí Minh (19/05/1890)

K11,K12,K13,K14

14/05-25/06

Thi học kỳ II

K11,K12,K13,K14

06/2018

02-15

Lập danh sách, tập huấn SV năm cuối làm nhiệm vụ tuyển sinh ĐH & CĐ

K11

4-18

Xét tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối

K11

07/2018

19-21/6

Nghỉ phục vụ tuyển sinh ĐH & CĐ

K11,K12,K13,K14

4/6-31/8

Học kỳ hè

K12,K13,K14

10-13/7

Kỷ niệm ngày thành lập trường và ngày thành lập Hội cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

K11,K12,K13,K14

13/7

Lễ Tốt nghiệp đại học hệ Chính quy

K11


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 5
Tổng số lượt xem trang này: 1.815
Tổng số lượt truy cập: 7.460.722