Hướng dẫn tra cứu chứng chỉ ngoại ngữ 31-08-2016

Tất cả chứng chỉ ngoại ngữ do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế - (ĐHNN-ĐHH) cấp bằng phôi chứng chỉ này đều có lưu thông tin trong Phần mềm Quản lý và Tra cứu chứng chỉ của Trường. Khi cần tra cứu thông tin cũng như tính xác thực của chứng chỉ, Quý cơ quan không cần gửi công văn về trường ĐHNN – ĐHH mà chỉ cần theo đường link sau: https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/thong-ke/tcccnn  mở ra menu Tra cứu chứng chỉ ngoại ngữ, nhập vào số hiệu chứng chỉ (là dãy số màu đỏ gồm 7 chữ số nằm phía dưới chứng chỉ) để đối chiếu thông tin trên chứng chỉ mà Quý cơ quan cần kiểm tra với chứng chỉ do chúng tôi cấp.

Phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 9.497
Tổng số lượt truy cập: 10.681.247