Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 24-02-2017

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã thống nhất ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. 

 

Phát biểu của Bí thư Đảng ủy tại hội nghị

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Phùng Văn Vinh – Phó Trưởng Ban thường trực – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết số 04- NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 

 

Đồng chí Phùng Văn Vinh–Phó Trưởng Ban thường trực - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị

 

Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) nhằm giúp mỗi đảng viên của Đảng bộ Nhà trường nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm chỉ đạo, công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Kết luận có hiệu quả trên cương vị công tác của mỗi cá nhân; đồng thời góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Nhà trường trong thời gian tới.

 

 

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Tụ

 

 

 

Khen thưởng cho 2 chi bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh, tiêu biểu năm 2016

 

 

Khen thưởng cho 18 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 45
Tổng số lượt xem trang này: 3.315
Tổng số lượt truy cập: 10.286.064