Học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/2/2020 để phòng, chống dịch Viêm đường hô hấp do Covid-19 14-02-2020

Đại học Huế ban hành Công văn số 158/ĐHH-VP ngày 14 tháng 2 năm 2020 thông báo cho học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến đến hết ngày 23/2/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 545
Tổng số lượt truy cập: 8.249.335