Hướng dẫn các bước làm bài thi B1 (NNKC) trên máy tính 18-05-2018

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi hướng dẫn mới nhất các bước làm bài thi B1 (NNKC) trên máy tính, cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 8.503
Tổng số lượt truy cập: 9.825.571