Dò điểm xét học bổng, điểm rèn luyện và số CMND để tiến hành xét học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2016-2017 21-12-2016

Căn cứ theo công văn số 1336/QĐ-ĐHH của Đại học Huế ngày 18/10/2016 về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viêc trong các trường đại học thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Huế (đính kèm). Phòng CTHSSV chuẩn bị tiến hành công tác xét học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2016-2017. Nay, Phòng thông báo cho sinh viên các khóa dò thông tin CMND, điểm xét học bổng, điểm rèn luyện (file đính kèm). Thời hạn từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 26/12/2016. Những trường hợp nào sai sót đến phòng CTHSSV chỉnh sửa để Phòng kịp thời xét học bổng./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 5.187
Tổng số lượt truy cập: 8.249.507