Điều động sinh viên tham gia chương trình giao lưu và trao học bổng của công ty Bridgestone Việt Nam cho sinh viên đại học Huế 27-05-2016

(xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 1.480
Tổng số lượt truy cập: 8.249.397