Điểm học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh và Những NLCB của CN MLN 1 của sinh viên trường ĐHNN học tại trường ĐHKH 17-05-2017

Sinh viên phúc khảo điểm thi học phần trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố điểm. Sau thời hạn trên, nhà trường không nhận đơn phúc khảo bài thi. Đơn phúc khảo bài thi nộp tại phòng Khảo thí - Đảm báo chất lượng giáo dục trường Đại học Khoa học. (xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 2.575
Tổng số lượt truy cập: 10.680.930