Cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 đối với 12 sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 1.486
Tổng số lượt truy cập: 8.249.338