DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2018

 

STT

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

Đơn vị

Mã số

Thời gian thực hiện

I

Đề tài Cán bộ - Giảng viên

1

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình; Ths. Trần Thị Lê Ngọc, Ths. Hoàng Thị Lê Ngọc

Tìm hiểu tư duy phản biện của sinh viên tiếng Anh ở các lớp Văn học Anh - Mỹ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Khoa Quốc tế học

T2018-189-GD-NN

1/2018-12/2018

2

Ths. Nguyễn Thị Phương Lan; Ths. Nguyễn Phạm Thanh Vân

Nghiên cứu chiến lược đọc hiểu của sinh viên tiếng Anh không chuyên tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Khoa TACN

T2018-190-GD-NN

1/2018-12/2018

3

Ths. Lê Thị Hồng Phương

Những thuận lợi và khó khăn trong việc dạy và học kỹ năng nói của sinh viên không chuyên ngữ Đại học Huế để đạt chuẩn đầu ra bậc 3/6

Khoa TACN

T2018-191-GD-NN

1/2018-12/2018

4

Ths. Nguyễn Quang; TS. Phạm Trần Thùy Anh, Nguyễn Thị Cẩm Vân

Nghiên cứu cách đọc các biểu thức toán học trong tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành Toán tại Đại học Huế và đề xuất hỗ trợ

Khoa TACN

T2018-192-GD-NN

1/2018-12/2018

5

Ths. Trần Thị Lệ Ninh; Ths. Lê Thị Thanh Chi, Ths. Lê Thị Thanh Hải

Khảo sát nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên không chuyên ngữ tại Đại học Huế

Khoa TACN

T2018-193-GD-NN

1/2018-12/2018

6

Ths. Đoàn Ngọc Ái Phương; Ths. Hoàng Thị Khánh Tâm

Phản hồi của sinh viên năm 1 Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc xây dựng “Câu lạc bộ đọc sách mở rộng (Extensive Reading Club)”

Khoa tiếng Anh

T2018-194-GD-NN

1/2018-12/2018

7

Ths. Nguyễn Xuân Quỳnh

Nghiên cứu thái độ và phản hồi của sinh viên đối với hoạt động Đọc mở rộng qua các bài báo tiếng Anh tại lớp

Khoa tiếng Anh

T2018-195-GD-NN

1/2018-12/2018

8

Ths. Trần Thị Thanh Thảo

Phản hồi của sinh viên về việc ứng dụng phần mềm Schoology để đánh giá quá trình kỹ năng Nghe cho sinh viên năm 1 khoa Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Khoa tiếng Anh

T2018-196-GD-NN

1/2018-12/2018

9

Ths. Trương Khánh Mỹ

Nghiên cứu thái độ của sinh viên năm 4 khoa Tiếng Anh trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế đối với các giọng tiếng Anh

Khoa tiếng Anh

T2018-197-GD-NN

1/2018-12/2018

10

Ths. Võ Thị Thủy Chung

Ảnh hưởng của việc ứng dụng hoạt động nhóm trong giờ học nói đến mức độ tham gia của sinh viên tiếng Anh chuyên ngữ năm 1 tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Khoa tiếng Anh

T2018-198-GD-NN

1/2018-12/2018

11

TS. Phan Thị Thanh Thảo

So sánh hiệu quả sử dụng hai loại phần mềm hỗ trợ dịch thuật trực tuyến và ngoại tuyến

Khoa tiếng Anh

T2018-199-GD-NN

1/2018-12/2018

12

CN. Hồ Thị Mỹ Hương

Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp ứng dụng tình huống đời thường trong giảng dạy kĩ năng Nói

Khoa tiếng Anh

T2018-200-GD-NN

1/2018-12/2018

13

Ths. Đoàn Thị Thanh Bình; Ths. Lê Thị Thanh Nhàn

Vận dụng trò chơi trong giảng dạy kỹ năng Nghe - Nói cho sinh viên năm 1 Khoa tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Khoa tiếng Trung

T2018-201-GD-NN

1/2018-12/2018

14

Ths. Dương Thị Nhung; Ths. Nguyễn Thị Hoài Thanh

Thách thức và lợi thế phát triển du lịch Homestay ở huyện A lưới tỉnh Thừa Thiên Huế

Khoa Việt Nam học

T2018-202-NV-NN

1/2018-12/2018

15

Ths. Phạm Thị Liễu Trang

Nghiên cứu ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh du lịch tại khách sạn Indochine Palace và khách sạn Xanh, thành phố Huế

Khoa Việt Nam học

T2018-203-NV-NN

1/2018-12/2018

16

Ths. Tôn Nữ Thùy Trang

Đặc điểm tâm lí du khách đến từ một số nước nói tiếng Anh ở khu vực châu Á

Khoa Việt Nam học

T2018-204-NV-NN

1/2018-12/2018

II

Đề tài sinh viên

17

Trần Thị Như Ngọc; Ths. Cao Xuân Anh Tú

Khảo sát sự nhận thức của sinh viên năm 2 khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về tiếng lóng được sử dụng trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc

Sinh viên Khoa NN&VH Hàn Quốc

T2018-205-NV-NN

1/2018-12/2018

18

Hồ Nguyễn Ngọc Trâm; Nguyễn Thị Thủy - GVHD: TS. Nguyễn Thị Hương Trà

Khảo sát một số lỗi thường gặp do ảnh hưởng của tiếng Việt trong quá trình học môn thực hành dịch cơ bản của sinh viên năm 2 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản

T2018-206-GD-NN

1/2018-12/2018

19

Hoàng Thị Hương Bình; Phạm Thùy An, Lê Nguyên Thùy Dung - GVHD: Ths. Trịnh Trần Ngọc Khánh

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của phim hoạt hình Nhật Bản (anime) đối với việc học tiếng Nhật của sinh viên năm 1, năm 2 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản

T2018-207-GD-NN

1/2018-12/2018

20

Nguyễn Thị Thu Hương; Phan Thị Ánh Nguyệt - GVHD: Ths. Lê Thị Thu Hà

Thực trạng việc tự học chữ Hán (chữ Kanji) của sinh viên năm 2 và năm 3, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và đề xuất một số giải pháp

Sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản

T2018-208-GD-NN

1/2018-12/2018

21

Dương Thị Minh Tâm; Phạm Thị Lụa - GVHD: Ths. Phan Thị Bích Ngọc

Khảo sát thực trạng việc học môn Nói tiếng Anh tại lớp của sinh viên năm 1 Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Sinh viên Khoa tiếng Anh

T2018-209-GD-NN

1/2018-12/2018

22

Huyền Tôn Nữ Quý Trân; Huyền Tôn Nữ Quý Tiên - GVHD: Ths. Nguyễn Ngọc Bảo Châu

Những yếu tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên năm 1 Khoa tiếng Anh -Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đối với hoạt động nhóm trong các lớp học Nói

Sinh viên Khoa tiếng Anh

T2018-210-GD-NN

1/2018-12/2018

23

Tôn Nữ Ngọc Tú - GVHD: Ths. Tôn Nữ Thùy Trang

Giá trị lịch sử - văn hóa của các di sản Phủ đệ triều Nguyễn ở Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sinh viên Khoa Việt Nam học

T2018-211-NV-NN

1/2018-12/2018

24

Nguyễn Đắc Quỳnh Anh; Ngô Hoàng Phương Thủy, Nguyễn Thị Thảo Tiên, Trần Như Quỳnh - GVHD: TS. Phan Quỳnh Như

Nghiên cứu nhu cầu của sinh viên năm 1 khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc thành lập nhóm tự học các kĩ năng tiếng

Sinh viên Khoa tiếng Anh

T2018-212-GD-NN

1/2018-12/2018

25

Nguyễn Phú Lâm; Tạ Thị Mỹ Linh, Cao Thị Diệu Ái, Hoàng Thị Hạnh Nguyên - GVHD: Ths. Trần Thị Thanh Thảo

Nghiên cứu việc sử dụng các phương tiện liên kết văn bản văn bản trong bài viết nghị luận của sinh viên năm 2 Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Sinh viên Khoa tiếng Anh

T2018-213-GD-NN

1/2018-12/2018

26

Nguyễn Thị Hà - GVHD: Ths. Phạm Thị Nguyên Ái

Nghiên cứu về nhận thức của sinh viên năm 2, Khoa tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đối với việc thi môn Nói theo cặp trong các kì thi cuối học kì

Sinh viên Khoa tiếng Anh

T2018-214-GD-NN

1/2018-12/2018

27

Nguyễn Thị Minh Thư; Nguyễn Thị Diệu Phấn  - GVHD: Ths. Trần Thị Thu Sương

Khảo sát những khó khăn trong việc phát triển kỹ năng Nghe của sinh viên năm 1 khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Sinh viên Khoa tiếng Anh

T2018-215-GD-NN

1/2018-12/2018

28

Trần Hà Mi -GVHD: Ths. Trần Thị Thu Sương

Khảo sát định hướng chọn chuyên ngành của sinh viên năm 2 ngành ngôn ngữ Anh Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Sinh viên Khoa tiếng Anh

T2018-216-GD-NN

1/2018-12/2018

29

Trần Thị Thu Sương; Hoàng Nguyên Diệu Hằng, Hoàng Nữ Thục Trinh - GVHD: TS. Nguyễn Thị Bảo Trang

Cách sinh viên ứng phó với những khó khăn trong khi nói tiếng Anh, của sinh viên năm 1 và năm 2 – Khoa tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Sinh viên Khoa tiếng Anh

T2018-217-GD-NN

1/2018-12/2018

30

Lê Thị An Khương; Lê Thị Châu Giang - GVHD: TS. Phạm Anh Tú

Thực trạng nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa tiếng Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Sinh viên Khoa tiếng Pháp

T2018-218-GD-NN

1/2018-12/2018

31

Nguyễn Thị Kiều Trinh - GVHD: Ths. Trương Tiến Dũng

Kỹ năng làm việc nhóm tại lớp ở học phần Nói của sinh viên năm 2 (K13), Khoa tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Sinh viên Khoa tiếng Pháp

T2018-219-GD-NN

1/2018-12/2018

32

Thân Thị Hương Giang - GVHD: Ths. Trương Tiến Dũng

Nghiên cứu việc học từ vựng của sinh viên năm 3 (K12) khoa tiếng Pháp Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Sinh viên Khoa tiếng Pháp

T2018-220-GD-NN

1/2018-12/2018

33

Thân Thị Thu Xinh - GVHD: Ths. Trần Thị Khánh Phước

Nghiên cứu tác động từ vay mượn tiếng Anh trong từ vựng tiếng Pháp đến việc học của sinh viên K14 Khoa tiếng Pháp đầu vào D1 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Sinh viên Khoa tiếng Pháp

T2018-221-GD-NN

1/2018-12/2018

34

Trương Thị Mỹ Huyền; Trần Thị Thu Giang - GVHD: TS. Phạm Anh Tú

Hoạt động nhóm của sinh viên như công cụ hỗ trợ học tập thực hành tiếng. Trường hợp lớp Pháp năm 3 K12, Khoa tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Sinh viên Khoa tiếng Pháp

T2018-222-GD-NN

1/2018-12/2018

35

Nguyễn Thị Trà My; Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phạm Thị Ngọc, Trần Thị Phương Thảo - GVHD: TS. Liêu Linh Chuyên

Khảo sát phản hồi của sinh viên Khoa tiếng Trung Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về hoạt động tự thuyết trình các môn học tiếng Hán

Sinh viên Khoa tiếng Trung

T2018-223-GD-NN

1/2018-12/2018

36

Phạm Thị Thu; Nguyễn Thị Thủy Ly, Lê Thị Huyền - GVHD: Ths. Trịnh Thị Tuyết Nhung

Phương pháp học những chữ Hán bắt đầu bằng bộ thủ “” trong giáo trình Hán ngữ sơ - trung cấp tại Khoa tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Sinh viên Khoa tiếng Trung

T2018-224-GD-NN

1/2018-12/2018

37

Trần Thị Hoài; Hoàng Thị Minh Hãi, Hoàng Thị Trinh, Nguyễn Thị Hương - GVHD: TS. Võ Trung Định

Phương pháp học dịch nói từ ngữ xưng hô tiếng Hán sang tiếng Việt của sinh viên năm thứ 3, 4 Khoa  tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Sinh viên Khoa tiếng Trung

T2018-225-GD-NN

1/2018-12/2018

38

Dương Thị Sa Tiến - GVHD: Ths. Phạm Thị Liễu Trang

Khảo sát ngữ liệu Chầu văn trong Đạo mẫu ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Sinh viên Khoa Việt Nam học

T2018-226-NV-NN

1/2018-12/2018

39

Nguyễn Thị Thúy Anh; Nguyễn Thị Ái Nhi - GVHD: Ths. Trần Thị Xuân

Tác động của quá trình đô thị hóa đến du lịch nhà vườn ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sinh viên Khoa Việt Nam học

T2018-227-NV-NN

1/2018-12/2018

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 3.756
Tổng số lượt truy cập: 10.681.366