Đăng ký để trở thành liên lạc viên ngôn ngữ tại FESTIVAL Huế 2020 22-07-2020

Thông tin về công tác tuyển chọn liên lạc viên phục vụ Festival Huế 2020, cụ thể như sau:


Trần Thiên Bảo, Anh K12, Khoa Tiếng Anh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 28
Tổng số lượt xem trang này: 842
Tổng số lượt truy cập: 10.286.008