Công bố thông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Châu Thị Hoàng Hoa , chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 03-10-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ luận án cho: 
Nghiên cứu sinh: Châu Thị Hoàng Hoa
Mã số:  9140111
Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 
Tên đề tài: 
INTEGRATING CULTURE INTO TEACHING ENGLISH AT UPPER SECCONDARY SCHOOLS IN TRA VINH, VIETNAM    
 
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 
Người hướng dẫn khoa học:PGS.TS Trương Viên
Xin xem chi tiết tại các file đính kèm !
FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 226
Tổng số lượt truy cập: 6.135.577