CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: Ngôn ngữ Pháp/Sư phạm tiếng Pháp 09-09-2016

Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học  theo học chế tín chỉ

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo : Ngôn ngữ Pháp

Loại hình đào tạo: Chính quy

(Ban hành theo quyết định số: 856 ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế)       

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 1.318
Tổng số lượt truy cập: 7.460.831