CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: Ngôn ngữ Anh/Sư phạm Anh 05-09-2016

Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh/Sư phạm tiếng Anh

Loại hình đào tạo: Chính quy

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

(Ban hành theo quyết định số: 856 ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 6
Tổng số lượt xem trang này: 3.649
Tổng số lượt truy cập: 7.460.771