Chiến lược BĐCLGD Trường ĐHNN - Giai đoạn 2021-2025 04-06-2021

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố chiến lược BĐCLGD của trường - giai đoạn 2021-2025. Vui lòng xem toàn văn chiến lược trong file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 37
Tổng số lượt xem trang này: 531
Tổng số lượt truy cập: 10.286.127