DANH MỤC SẢN PHẨM ĐỀ ÁN NNQG 2020

GIAI ĐOẠN 2008 - 2015

 

TT

TÊN SẢN PHẨM

NĂM THỰC HIỆN

1

Chương trình thí điểm đào tạo tiếng Anh tăng cường TCCN (Điều dưỡng, du lịch, CNTT).

2012

2

Chương trình tiếng Anh thí điểm cho 5 chuyên ngành của ĐHH.

2012

3

Chương trình bồi dưỡng PPGD tiếng Anh cho GV THPT.

2013

4

Chương trình học kết hợp (blended course)

2013

5

Chương trình, tài liệu, giáo trình tiếng Anh tăng cường cho sinh viên không chuyên ngữ.

2014

6

Chương trình và tài liệu tập huấn về kiểm tra đánh giá cho GV các cấp.

2014

7

Mô hình tiếng Anh cộng đồng.

2015

8

Tài liệu giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học dựa trên ngữ liệu văn học dân gian.

2015

9

Tài liệu hướng dẫn hoạt động kiểm tra và đánh giá môn tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh tiểu học.

2015

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 44
Tổng số lượt xem trang này: 5.493
Tổng số lượt truy cập: 9.555.832