DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2016

 

Stt

Chủ nhiệm

đề tài

Tên đề tài

Đơn vị

Mã số

Thời gian

thực hiện

1

Ths. Nguyễn Thị Huyền Trang

Khảo sát thực trạng sử dụng trợ từ chỉ ước lượng « lai » và « duo » của tiếng Hán trong văn Viết  hiện đại ở sinh viên năm 2 và năm 3 khoa tiếng Trung trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Khoa tiếng Trung

T2016-131-GD-NN

1/2016-12/2106

2

CN. Đoàn Minh Triết

Nghiên cứu mối quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc giai đoạn 2002 – 2012 từ hướng tiếp cận khu vực học

Khoa Việt Nam học

T2016-132-NV-NN

1/2016-12/2106

3

Ths. Trần Thị Xuân

Khảo sát ngữ liệu văn học dân gian nhằm hỗ trợ giảng dạy nội dung văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên thuộc học phần cơ sở văn hóa Việt Nam tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Khoa Việt Nam học

T2016-133-GD-NN

1/2016-12/2106

4

Ths. Phan Đình Ngọc Châu

Nghiên cứu nhận thức về kỹ năng liên văn hóa trong giao tiếp tiếng Pháp của  sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3 – Khoa tiếng Pháp Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Khoa tiếng Pháp

T2016-134-GD-NN

1/2016-12/2106

5

Ths. Nguyễn Thị Hồng Duyên

Nghiên cứu nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra đánh giá của giáo viên tiếng Anh tiểu học ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Khoa TACN

T2016-136-GD-NN

1/2016-12/2106

6

Ths. Huỳnh Thị Long Hà

Tìm hiểu những chiến lược tự học và các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược tự học của sinh viên các lớp tiếng Anh bậc 3/6 tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Khoa TACN

T2016-137-GD-NN

1/2016-12/2106

7

Ths. Lê Châu Kim Khánh

Nghiên cứu việc sử dụng hệ thống Moodle hỗ trợ quá trình giảng dạy ngoại ngữ không chuyên cho các lớp Anh A2 tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Khoa TACN

T2016-138-GD-NN

1/2016-12/2106

8

TS. Phạm Hồng Anh

Nghiên cứu phản hồi ban đầu của giáo viên khi sử dụng wiki như một công cụ phát triển chuyên môn nghiệp vụ

Khoa tiếng Anh

T2016-139-GD-NN

1/2016-12/2106

9

Ths. Võ Thị Thủy Chung

Nghiên cứu thực trạng giảng dạy kỹ năng viết cho các lớp tiếng Anh bằng hai ở trường Đại học Ngoại ngữ Huế

Khoa tiếng Anh

T2016-140-GD-NN

1/2016-12/2106

10

TS. Phạm Hòa Hiệp

Tìm hiểu về nguồn tư liệu giảng dạy biên dịch, ngành cử nhân tiếng Anh ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Khoa tiếng Anh

T2016-141-GD-NN

1/2016-12/2106

11

Ths. Trần Thị Thu Sương

Khảo sát tác động của việc áp dụng hoạt động « phỏng vấn người nước ngoài »  đối với việc phát triển kỹ năng Nói của sinh viên tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ Huế

Khoa tiếng Anh

T2016-142-GD-NN

1/2016-12/2106

12

Ths. Nguyễn Sơn

Khảo sát thuận lợi và khó khăn của sinh viên Tiếng Anh không chuyên ngữ khi trải nghiệm thi kết thúc học phần tiếng Anh  trên máy tính

Phòng CSVC

T2016-144-GD-NN

1/2016-12/2106

13

SV Nguyễn Hương Giang

Khó khăn và biện pháp khắc phục trong việc dịch văn bản kinh tế đối ngoại của  sinh viên năm 3, năm 4 khoa tiếng Trung, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Khoa tiếng Trung

T2016-145-GD-NN

1/2016-12/2106

14

SV Hoàng Thị Hạnh

Khảo sát thực trạng nhu cầu nhân lực sử dụng tiếng Trung văn phòng của các công ty ở khu vực miền Trung

Khoa tiếng Trung

T2016-146- NV-NN

1/2016-12/2106

15

SV Bùi Quang Lợi

So sánh tư tưởng của Mạnh Tử và Tuân Tử về Đức dục và Trí dục

Khoa tiếng Trung

T2016-147- NV-NN

1/2016-12/2106

16

SV Hồ Thị Mai

Khó khăn và biện pháp khắc phục khi học viết chữ Hán của sinh viên năm 1 khoa tiếng Trung Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Khoa tiếng Trung

T2016-148-GD-NN

1/2016-12/2106

17

SV Nguyễn Thị Tú Anh

Khảo sát ngôn ngữ bình luận bóng đá trực tiếp trên truyền hình quốc gia

Khoa Việt Nam học

T2016-150- NV-NN

1/2016-12/2106

18

SV Trương Xuân Châu

Khảo sát nhu cầu tham gia câu lạc bộ Nói tiếng Nhật nhằm nâng cao năng lực nói của sinh viên khoa Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản

Khoa NN&VH NB

T2016-151-GD-NN

1/2016-12/2106

19

SV Dương Thị Thái Hòa

Khảo sát khó khăn của sinh viên năm 2 khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Nhật Bản khi giao tiếp với giáo viên người Nhật trong môi trường lớp học và  một số đề xuất

Khoa NN&VH NB

T2016-152-GD-NN

1/2016-12/2106

20

SV Bùi Thị Như Ý

Khảo sát nhận thức của sinh viên và giáo viên đối với những lỗi phát âm tiếng Pháp thường gặp. Nguyên nhân và hướng khắc phục

Khoa tiếng Pháp

T2016-153-GD-NN

1/2016-12/2106

21

SV Nguyễn Hải Thủy

So sánh  quan điểm của Hilary Cliton và Donald Trump về Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trong các diền văn tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016

Khoa Quốc tế học

T2016-154- NV-NN

1/2016-12/2106

22

SV Trương Thái Chân

Nghiên cứu  nhận thức của sinh viên về hiệu quả của hoạt động viết tiếng Anh tự do đối với khả năng viết tiếng Anh học thuật của sinh viên năm 2 chuyên ngành tiếng Anh

Khoa tiếng Anh

T2016-155-GD-NN

1/2016-12/2106

23

SV Nguyễn Thị Nhật Lệ

Nghiên cứu phản hồi của sinh viên về việc giảng  viên  chỉ sử dụng tiếng Anh trong khi dạy kỹ năng Nói cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh năm  I và II

Khoa tiếng Anh

T2016-156-GD-NN

1/2016-12/2106

24

SV Phạm Thị Thanh Nhàn

Khảo sát thực trạng tự rèn luyện kĩ năng nói tiếng Anh của sinh viên năm 1 khoa tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Khoa tiếng Anh

T2016-157-GD-NN

1/2016-12/2106

25

SV Trương Hoàng Bảo Nhi

Nghiên cứu về thực tiễn ứng dụng mô hình học tập kết hợp (Blended Learning)  tại khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế

Khoa tiếng Anh

T2016-158-GD-NN

1/2016-12/2106

26

SV. Trần Thị Thanh Thanh

Tìm hiểu việc sử dụng chiến lược xã hội để phát triển từ vựng của sinh viên tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Khoa tiếng Anh

T2016-159-GD-NN

1/2016-12/2106

27

SV Đỗ Trương Nhật Thịnh

Phản hồi của sinh viên khi sử dụng thang tiêu chí tự đánh giá của CEFR để rèn luyện kỹ năng Nói:  Nghiên cứu điển hình trên sinh viên năm hai khoa tiếng Anh

Khoa tiếng Anh

T2016-160-GD-NN

1/2016-12/2106

28

SV Lê Thị Tuyết

Thực trạng và nhận thức sử dụng điện thoại thông minh để rèn luyện kỹ năng nghe  của  sinh viên năm 3 chuyên ngành tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Khoa tiếng Anh

T2016-161-GD-NN

1/2016-12/2106

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 17.076
Tổng số lượt truy cập: 10.681.032