DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2014

Stt

Chủ nhiệm

đề tài

Tên đề tài

Đơn vị

Mã số

Thời gian

thực hiện

1.        

ThS. Nguyễn Thị Linh Tú

Nghiên cứu ý nghĩa văn hóa trong từ vựng tiếng Hán

Khoa tiếng Trung

T2014-100-NV-NN

1/2014-12/2014

2.        

ThS. Dương Minh Hùng

Xây dựng hệ thống e-learning phục vụ giảng dạy trực tuyến tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế và khảo sát đánh giá kết quả thí điểm ứng dụng hệ thống để giảng dạy một học phần phương pháp giảng dạy tiếng Anh

TT TT - TV

T2014-101-GD-NN

1/2014-12/2014

3.        

SV. Đào Quang

Uyển Nhi

Khảo sát thực trạng khai thác các tài nguyên trực tuyến để nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh

Khoa tiếng Anh

T2014-108-GD-NN

1/2014-12/2014

4.        

SV. Lê Thanh Quỳnh Trang

Khảo sát biểu hiện và nguyên nhân của tính thụ động của sinh viên tiếng Anh chuyên ngữ năm thứ 2 ở trường Đại học Ngoại ngữ Huế trong giờ học nói và hướng khắc phục

Khoa tiếng Anh

T2014-110-GD-NN

1/2014-12/2014

5.        

SV. Lương Đức Giang

Thực trạng và định hướng phát triển du lịch tại làng nghề truyền thống đệm bàng Phò Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

Khoa Việt Nam học

T2014-106-NV-NN

1/2014-12/2014

6.        

SV. Phạm Thị Thúy

Một số phương pháp nâng cao kỹ năng hùng biện tiếng Trung Quốc cho sinh viên khoa tiếng Trung trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Khoa tiếng Trung

T2014-107-GD-NN

1/2014-12/2014

7.        

SV. Trần Thị Ngọc Yến

Khảo sát tình hình học tiếng Anh (thuận lợi & khó khăn) của học sinh tiểu học người dân tộc Cơ Tu (huyện miền núi A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế) khi học tiếng Anh như là một ngoại ngữ

Khoa tiếng Anh

T2014-109-GD-NN

1/2014-12/2014

8.        

SV. Trịnh Thị Hà

Đối chiếu nhóm từ chỉ giới trong tiếng Nga và tiếng Việt

Khoa tiếng Nga

T2014-105-NV-NN

1/2014-12/2014


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 2.549
Tổng số lượt truy cập: 10.681.258