DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2013

 

Stt

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

Đơn vị

Mã số

Thời gian

thực hiện

1

ThS. Huỳnh Thị Long Hà

Điều tra các chiến lược học môn tiếng Anh để đạt các cấp độ theo khung tham chiếu Châu Âu của sinh viên năm 1 khoa Du lịch – Đại học Huế”

Khoa TACN

T2013-88-GD-NN

1/2013-12/2013

2

ThS. Lê Thị Hồng Phương

Khảo sát các chiến lược học tiếng Anh của sinh viên năm một trường Đại học Sư phạm Huế để tiến đến đạt các tiêu chuẩn đánh giá theo khung châu Âu. Thực trạng và một số giải pháp”

 

Khoa TACN

T2013-92-GD-NN

 

 

 

1/2013-12/2013

3

ThS. Nguyễn Hà Quỳnh Như

Nâng cao tính hiệu quả của việc sử dụng tiếng Anh ở các lớp tiếng Anh cơ bản, trường Đại học kinh tế Huế”

KhoaTACN

T2013-93-GD-NN

1/2013-12/2013

4

ThS. Nguyễn Sơn

Ứng dụng CNTT vào giảng dạy E-learning cho học phần ngôn ngữ học của khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế”

Tổ ƯD CNTT

T2013-90-GD-NN

1/2013-12/2013

5

ThS. Lại Thị Minh Nguyệt

Những mẫu hội thoại tiếng Nga thông dụng dùng trong nhà hàng, khách sạn và hướng dẫn du lịch”

Khoa tiếng Nga

T2013-89-GD-NN

1/2013-12/2013

6

TS. Võ Trung Định

Các hình thức tỉ dụ trong thành ngữ phản ánh đời sống xã hội của tiếng Việt và tiếng Trung”

Khoa tiếng Trung

T2013-91-GD-NN

1/2013-12/2013

7

SV. Nguyễn Bích Trâm

“Nâng cao vai trò của kỹ năng mềm trong việc phát triển nghiệp vụ của sinh viên khoa Quốc tế học trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế”

Khoa Quốc tế học

T2013-94-GD-NN

1/2013-12/2013

8

SV. Lê Hoàng Sang

Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa từ xưng hô trong gia đình của tiếng Việt và tiếng Trung”

Khoa tiếng Trung

T2013-98-NV-NN

1/2013-12/2013

9

SV. Đinh Tiên Phong

Tìm hiểu hoành phi và câu đối chữ Hán tại một số chùa ở Huế”

Khoa tiếng Trung

T2013-95-NV-NN

1/2013-12/2013

10

SV. Lê Thị Mộng Kiều

Khai thác tiềm năng giá trị nhà vườn Huế vào phát triển du lịch”

Khoa VNH

T2013-96-NV-NN

1/2013-12/2013

11

SV. Lê Thị Mộng Tuyền

Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch ở làng cổ Phước Tích”

Khoa VNH

T2013-97-NV-NN

1/2013-12/2013

12

SV. Dương Thị Say My

“Du lịch dựa vào cộng đồng vùng đầm phá Tam Giang – cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế”

Khoa VNH

T2013-99-NV-NN

1/2013-12/2013


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 1.815
Tổng số lượt truy cập: 10.681.257