DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2011

 

Stt

Chủ nhiệm

đề tài

Tên đề tài

Đơn vị

Mã số

Thời gian

thực hiện

1

ThS. Phan Đỗ Quỳnh Trâm

Điều tra nhận thức của sinh viên về lợi ích và khó khăn trong việc sử dụng tập tài liệu tự học cho việc học môn Nói của sinh viên năm thứ 2, khoa tiếng Anh, ĐHNN Huế

CBGD khoa tiếng Anh

T2011-64-GD-NN

1/2011-12/2011

2

ThS. Phan Quỳnh Như

Nâng cao kỹ năng giảng dạy và khả năng chiêm nghiệm của sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh thông qua việc quay phim giờ tập giảng

CBGD khoa tiếng Anh

T2011-65-GD-NN

1/2011-12/2011

3

ThS. Đỗ Thị Quý Thu

Sự tác động của hình thức phản hồi ý kiến bằng băng hình đến kỹ năng giao tiếp của sinh viên trong môn diễn thuyết: Nghiên cứu thực nghiệm

CBGD khoa tiếng Anh

T2011-66-GD-NN

1/2011-12/2011

4

ThS. Phạm T Tuyết Nhung

Tác động ngược từ bài kiểm tra cuối khóa đến quá trình dạy và học của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

CBGD khoa TACN

T2011-63-GD-NN

1/2011-12/2011

5

ThS. Hồ Thủy An

Dạy/học kỹ năng viết tại Khoa tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế: thực trạng và giải pháp đề xuất

CBGD khoa tiếng Pháp

T2011-67-GD-NN

1/2011-12/2011

6

CV. Hoàng Văn Tưởng

Tổ chức các lớp học phần theo học chế tín chỉ

CV Phòng Đào tạo

T2011-68-GD-NN

1/2011-12/2011

7

CV. Trần Quyết Chiến

Các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối sinh viên năm thứ nhất hệ chính qui trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

CV phòng CTSV

T2011-69-GD-NN

1/2011-12/2011

8

SV. Nguyễn Thị Mai

Sườn xám Trung Hoa – Nét độc đáo và ý nghĩa văn hóa

Khoa tiếng Trung

T2011-70-NV-NN

1/2011-12/2011

9

SV. Đỗ Thị Lam

Khảo sát xu hướng phát triển của hệ thống từ mới tiếng Hán xuất hiện từ năm 2005 đến năm 2010

Khoa tiếng Trung

T2011-71-GD-NN

1/2011-12/2011

10

SV. Đặng Thị Hương

Giá trị văn hóa của Trà Đạo đôi với gười Nhật Bản trong giai đoạn hiện nay

Khoa tiếng Nhật

T2011-72- NV -NN

1/2011-12/2011


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 1.901
Tổng số lượt truy cập: 10.681.250