DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2010

 

Stt

Chủ nhiệm

đề tài

Tên đề tài

Đơn vị

Mã số

Thời gian

thực hiện

1

GV. Công Huyền Tôn Nữ Diễm Thư

Thực trạng dạy và học môn giao thoa văn hóa Nhật Việt tại trường ĐHNNHuế và một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng

Khoa NN và VH Nhật Bản

T2010-61-GD-NN

1/2010-12/2010

2

GV. Trần Thị Khánh Phước

Vấn đề tự học môn nghe hiểu của sinh viên theo học chế tín chỉ: Khảo sát và đề xuất giải pháp: Nghiên cứu trường hợp sinh viên khoa tiếng Pháp Trường ĐHNN Huế

Khoa tiếng Pháp

T2010-62-GD-NN

1/2010-12/2010

3

GV Dương Thị Kim Hằng

Khảo sát hư từ Hán cổ thường dùng trong các giáo trình Hán ngữ hiện đại

Khoa tiếng Trung

T2010-58-GD-NN

1/2010-12/2010

4

ThS. Lê Nguyễn Hạnh Phước

Những lỗi chính tả tiếng Việt thường gặp trên các bảng hiệu-nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Khoa Việt Nam học

T2010-56-GD-NN

1/2010-12/2010

5

GV. Hồ Viết Hoàng

Lễ hội đâm trâu của các tộc người thiểu số phía tây tỉnh Thùa Thiên Huế

Khoa Việt Nam học

T2010-57-NV-NN

1/2010-12/2010

6

SV. Phan Thị Cẩm Lệ

Ăn chay - một nét văn hóa ẩm thực của Huế

Khoa VNH

T2010-49-NV-NN

1/2010-12/2010

7

SV. Đỗ Thị Nhẫn

Gióng gánh và văn hóa Việt - Xưa và nay

Khoa VNH

T2010-52-NV-NN

1/2010-12/2010

8

SV. Lê Thị Kim Diễm

Tranh làng Sình

Khoa VNH

T2010-51-NV-NN

1/2010-12/2010

9

SV. Trần Thị Quỳnh Nhi

Các yếu tố giúp SV Đại học Ngoại ngữ Huế xây dựng thành công bài thuyết trình bằng tiếng Anh

Khoa tiếng Anh

T2010-50-GD-NN

1/2010-12/2010

10

SV. Nguyễn Thị Thùy Linh

Nghiên cứu một số nét văn hóa trong việc sử dụng uyển ngữ Anh - Việt ở một số lĩnh vực thường gặp

Khoa tiếng Anh

T2010-59-GD-NN

1/2010-12/2010

11

SV. Phan Thị Yến Nhi

Những lỗi sai thường gặp trong quá trình học phó từ trong tiếng Hán hiện đại của SV khoa tiếng Trung - Trường ĐHNN - Đại học Huế

Khoa tiếng Trung

T2010-53-GD-NN

1/2010-12/2010

12

SV. Nguyễn Văn Định

Thực trạng việc học khẩu ngữ của sinh viên năm 1 khoa tiếng Trung Trường Đại học Ngoại ngữ - Huế

Khoa tiếng Trung

T2010-55-GD-NN

1/2010-12/2010

13

SV. Trần Đại Nghĩa

Khảo sát thực trạng sử dụng thán từ nhằm nâng cao năng lực giao tiếp của sinh viên khoa tiếng Trung-Trường ĐHNN-Đại học Huế

Khoa tiếng Trung

T2010-54-GD-NN

1/2010-12/2010


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.590
Tổng số lượt truy cập: 10.681.243