DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2008

 

Stt

Chủ nhiệm

đề tài

Tên đề tài

Đơn vị

Mã số

Thời gian thực hiện

1

ThS. Thân Trọng Liên Nhân

Ứng dụng các phần mềm soạn thảo trang Web và Powerpoint trong biên soạn giáo trình điện tử

Khoa tiếng Anh

T2008-27-GD-NN

1/2008-12/2008

2

CN. Trần Thị Hoài Thu

Thiết kế những hoạt động để dạy ngữ pháp ở giai đoạn sản sinh ngôn ngữ cho sinh viên không chuyên ngữ ở Đại học Huế, dựa trên giáo trình Basic English 1&2 đang sử dụng tại các trường Đại học thành viên, ĐH Huế

Khoa TACN

T2008-34-GD-NN

1/2008-12/2008

3

ThS. Võ Trung Định

Từ chữ XIANG và XIANG bàn về từ biến thể trong tiếng Hán

Khoa tiếng Trung

T2008-27-GD-NN

1/2008-12/2008

4

SV. Võ Đức Khánh Phương

Thuật ngữ phiên âm latinh về các tên riêng thông dụng trong tiếng quan thoại-Cẩm nang bỏ túi dành cho người dịch tiếng Anh

Khoa tiếng Anh

T2008-33-GD-NN

1/2008-12/2008

5

SV.Nguyễn Duy Tùng

Hiệu quả của việc nâng cao kỹ năng nói thông qua hình thức xem phim tiếng Anh với phụ đề tiếng Anh đối với sinh viên năm thứ 2 ngành Biên Phiên dịch, khoa tiếng Anh, Trường ĐHNN Huế

Khoa tiếng Anh

T2008-36-GD-NN

1/2008-12/2008

6

SV. Hồ Thị Ái Nhi

Từ tượng hình, tượng thanh trong Manga Nhật

Khoa tiếng Nhật

T2008-28-GD-NN

1/2008-12/2008

7

SV. Đặng Thái Quỳnh Chi

Những biểu hiện ngôn ngữ đã được Quy định trong tiếng Nhật (KIMARIMONKU)

Khoa tiếng Nhật

T2008-35-GD-NN

1/2008-12/2008

8

SV. Trần Mai Anh

Thanh nhẹ tiếng Hán và phương pháp học tốt thanh nhẹ

Khoa tiếng Trung

T2008-31-GD-NN

1/2008-12/2008

9

SV. Lê Vũ Hoàng Mai

Việc học chữ Phồn Thể của sinh viên Trung sư phạm năm 3, năm 4 Đại học Ngoại ngữ Huế. Thực trạng và giải pháp

Khoa tiếng Trung

T2008-29-GD-NN

1/2008-12/2008

10

SV. Nguyễn Thị Ánh Liễu

Từ ngữ và thành ngữ liên quan đến văn hoá Rồng trong Hán ngữ

Khoa tiếng Trung

T2008-30-GD-NN

1/2008-12/2008

11

SV. Nguyễn Thị Mỹ Lan

Khiêm từ谦词) trong Hán ngữ hiện đại

Khoa tiếng Trung

T2008-32-GD-NN

1/2008-12/2008


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 1.652
Tổng số lượt truy cập: 10.681.130