DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2007

 

Stt

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

Đơn vị

Mã số

Thời gian thực hiện

1

CN. Đỗ Thị Lan Phương

Sử dụng cụm từ để dạy tiếng Anh chuyên ngành

Khoa TACN

T2007-26-GD-NN

1/2007-12/2007

2

CN. Nguyễn Thị Anh Thư

Chức năng và ý nghĩa của đại từ nghi vấn “ Zenme

Khoa tiếng Trung

T2007-21-GD-NN

1/2007-12/2007

3

CN. Trần Thị Giang Hiền

Chức năng ngữ pháp, cách biểu đạt của phó từ “ Cai”

Khoa tiếng Trung

T2007-23-GD-NN

1/2007-12/2007

4

CN. Trần Thị Thu Hà

Giới từ Hán ngữ thường gặp trong giao tiếp

Khoa tiếng Trung

T2007-22-GD-NN

1/2007-12/2007

5

Ths. Hoàng Thị Thu Hạnh

Kỹ năng thông tin phục vụ việc học ngoại ngữ: nghiên cứu trường hợp sinh viên khoa tiếng Pháp – ĐHH-ĐHNN

Khoa tiếng Pháp

T2007-20-GD-NN

1/2007-12/2007

6

TS. Lê Tiến Dũng

Ứng dụng Multimedia trong việc soạn bài giảng điện tử nhằn nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ

Khoa tiếng Nga

T2007-19-GD-NN

1/2007-12/2007

7

SV. Đào Thị Hải Vân

Kết cấu định ngữ trong tiếng Hán hiện đại và những khó khăn sinh viên năm 1-2 khoa tiếng Trung, Trường ĐHNN Huế thường gặp phải khi học

Khoa tiếng Trung

T2007-18-GD-NN

1/2007-12/2007

8

SV. Lê Hà Phượng Đức

Một số biện pháp giúp sinh viên Anh văn năm 2 –ĐHNN Huế phát triển kỹ năng dịch thông qua việc dịch các bài hát tiếng Anh

Khoa tiếng Anh

T2007-25-GD-NN

1/2007-12/2007

9

SV. Nguyễn Xuân Nhất Chi Mai

Giúp học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông làm quen với các lễ hội Anh – Mỹ truyền thống thông qua các trò chơi bằng tiếng Anh

Khoa tiếng Anh

T2007-24-GD-NN

1/2007-12/2007 


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 2.168
Tổng số lượt truy cập: 10.681.126