Buổi nói chuyện chuyên đề về Giảng dạy tiếng Anh 03-04-2018

Vào sáng ngày 2/4/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức thành công buổi seminar chuyên đề về Giảng dạy tiếng Anh do PGS Michael Harrington đến từ Trường Đại học Queensland chủ trì. Tham gia buổi nói chuyện là hơn 50 giáo viên giảng dạy tiếng Anh từ các Khoa và học viên cao học ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh của Trường.

 

Với chủ đề “The Use of Vietnamese in the English language classroom”, buổi nói chuyện đã giúp các giáo viên và học viên cao học hiểu thêm về vấn đề sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giảng dạy một ngoại ngữ nói chung, và tầm quan trọng cũng như mức độ sử dụng tiếng Việt trong giảng dạy tiếng Anh nói riêng.

 


 

Bên cạnh đó, PGS Harrington cũng đã giới thiệu về chương trình tiến sĩ ngành giảng dạy tiếng Anh của Trường Đại học Queensland đến những người tham dự. Buổi nói chuyện đã mang lại nhiều kiến thức hữu ích cũng như ấn tượng tốt cho những người tham dự.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 34
Tổng số lượt xem trang này: 2.408
Tổng số lượt truy cập: 10.681.346