Bổ sung hồ sơ thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy 10-02-2017

Vừa qua, Trường đã tiến hành thực hiện các chế độ chính sách (miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập) cho sinh viên hệ chính quy trong học kỳ I năm học 2016 – 2017.

Để có cơ sở tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách trong học kỳ tiếp theo cho đối tượng sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, Trường đề nghị những sinh viên thuộc đối tượng nêu trên (có danh sách kèm theo) khẩn trương bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2017 về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp CV Trang) kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/02/2017 (Thứ 6). Quá thời hạn trên, những sinh viên nào không thực hiện, Trường sẽ không xem xét để được hưởng các chế độ chính sách theo quy định và sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Lưu ý: Đối với những sinh viên thuộc đối tượng chính sách nhưng vẫn chưa làm hồ sơ, Trường đề nghị nộp gấp các giấy tờ liên quan để được hưởng các chế độ theo quy định.

Đây là công việc quan trọng liên quan đến quyền lợi của sinh viên, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa và Ban cán sự các lớp truyền thống quan tâm phổ biến cho sinh viên được biết và thực hiện./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 2.216
Tổng số lượt truy cập: 8.249.478