Báo cáo tình hình và cập nhật thông tin cá nhân sinh viên nội, ngoại trú 09-07-2020

Thực hiện Công văn số 994/ĐHH-ĐTCTSV ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Đại học Huế về việc báo cáo công tác quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại trú, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa triển khai và chỉ đạo trợ lý CTSV, CVHT nhắc nhở và yêu cầu lớp trưởng các lớp truyền thống thực hiện một số nội dung sau:

1. Cập nhật danh sách sinh viên nội, ngoại trú của lớp (theo mẫu đính kèm) và gửi file cập nhật về Trường qua địa chỉ email: ntttrang@hueuni.edu.vn

2. Hạn cuối: 16h00 ngày 14/7/2020.

Sau thời hạn trên, những lớp nào không thực hiện theo đúng yêu cầu, Trường sẽ có hình thức xử lý theo quy định hiện hành.

Kính đề nghị lãnh đạo các khoa quan tâm chỉ đạo trợ lý CTSV và CVHT, lớp trưởng các lớp nghiêm túc thực hiện./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 1.222
Tổng số lượt truy cập: 10.445.613