Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm 2017 03-10-2017

Căn cứ theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHNN ngày 12 tháng 01 năm 2016 về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và Quyết định số 57/QĐ-ĐHNN ngày 09 tháng 02 năm 2017 về việc ban hành quy trình quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

Căn cứ theo Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017 đã ký giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và các chủ nhiệm đề tài;

Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đề nghị Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường năm 2017 báo cáo nội dung các công việc đã thực hiện và sẽ triển khai theo mẫu Báo cáo định kỳ thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường năm 2017 (theo mẫu đính kèm).

 

Đề nghị các đơn vị và chủ nhiệm đề tài triển khai theo nội dung nói trên và gửi báo cáo (có chữ ký) về Phòng KH,CN&HTQT chậm nhất ngày 9/10/2017.

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Phòng KH,CN&HTQT của Trường.

 

ĐT: 0234.3.830.722; Email:  dhnn_khcn.htqt@hueuni.edu.vn.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 5.224
Tổng số lượt truy cập: 10.680.900